Viggsjön 2019 Sala Kommun

Kloster Vattenekologi AB och Allumite konsult AB har i samarbete med Sala Kommun och Kilsboskolan startat restaureringen av Viggsjön. Ett tre års projekt som startar i år. Skolbarnen kommer tillsammans med klassföreståndaren Helena Hedberg arbeta tillsammans med oss med projektet som en del i elevernas utbildning.

Viggsjön har sedan ett antal år tillbaka haft problem med algblomning och med tillhörande badförbud. Sjön är en populär badsjö för barn i Hedåker med omnejd.