Kloster Vattenekologi AB har byggt och projekterat våtmarker sedan 1992.

Vi utför allt arbete från avvägning, kostnadsberäkningar och alla ansökningar som krävs för arbete i vatten som myndigheterna kräver.

Vi hjälper till med rekrytering av lämpliga entreprenörer och bistår i arbetet med utförande och färdigställande av våtmarken.

Omlöp/fiskvandring Näckenbäcken 2019