Våra flytande öar är nu stödberättigade i Jordbruksverkets våtmarksprogram.

Våtmarksrestaurerings projektet på Torpa Gård är efter besiktning av Länsstyrelsen godkänd i sin helhet. Flytande öarna kommer att förhöja den biologiska mångfalden och skapa ett klarare och renare vatten.