Kontakta oss

Kloster Vattenekologi AB

VD Johan Backlin

Johan är Viltmästare och har arbetat som viltförvaltare under åren 1988-2005. Under perioden 1993 – 2017 har Johan anlagt våtmarker som projektör och deltagit i Länsstyrelsen Dalarnas uppbyggnad av projekt myllrande våtmarker i Dalarna.

Kloster Vattenekologi AB
Kloster 123
776 98 GARPENBERG

Tfn: 0225-230 50
Mob: 070-338 78 78
johan.backlin@telia.com

Styrelseledamot och delägare Hans von Essen

Hans har arbetat som invallnings- och våtmarksbyggare sedan 1973. Han har anlagt 4900 ha våtmarker i Sverige och norden samt England sedan 1996, och var först med att introducera vattenregleringsmunkar i polyetenplast 1996.

Hans ingår i Svenska Våtmarksfondens expertgrupp.

Hans von Essen
Ottarps Prästgård
268 75 TÅGARP

Tfn/Fax: 0418-500 43
Mob: 070-8498194
hases.munkar@telia.com

Kloster Vattenekologi AB sammarbetar med vattenanalysföretaget:

Allumite Konsult AB
Böril Jonsson
Haggatan 46
774 97 Fors
Mob: 070-6892258
Mob: 070-6159101 Fredrik Jonsson
boril@allumite.se

Böril arbetar med geodetiska undersökningar i vattenmiljö.

  • Grundvatten och ytvatten.
  • Sediment och jord.
  • Sjöar och vattendrag.
  • Bottenfauna och provfiske.
  • Vegetationskartering.
  • Åldersbestämning av fisk.
  • Recipientundersökningar inom industri och samhälle.
  • Biotopförbättringar i vattendrag och sjöar.
  • Projektering av vandringsvägar för fisk.

 

 

Kontaktformulär

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

För att motverka spam, var vänlig fyll i koden nedan
captcha