Materialbeskrivning:
Öarnas flyt rör är tillverkade i polyetenplast (UV-skydd). Sektionerna är svetsade av auktoriserad fabrik. Näten som håller kokos ullen på plats är tillverkade av polyetenplast (UV-skydd) med knutar. Kokos ullen är ekologisk ull. Inget av materialen släpper ifrån sig micro plaster. Ett skyddsnät som är en halv meter högt fästs runt ön för att skydda den vid etablering. Nätmaskorna är tillräcklig små för att inte andfåglar ska fastna.

Våra flytande öar är idag den ö typ i Sverige som har den tätaste rotfilten per kvadrat meter, genom att plantorna sprider sig över hela ön. Öarna är tillverkade för att klara svåra väderförhållanden och öarna har lång livslängd på grund av dess materialbeskaffenhet. Öarna är dessutom väl beprövande i England i över 20 år.

Rotutveckling efter 3 månader

Användningsområde

  • Öarna reducerar bort ämnen som Ammonium, kväve, fosfor. COD organinska ämnen, koppar och zink.
  • Rötterna under öarna är en skyddad plats för djurplankton.
  • Öarna hjälper till att minska mängden cyanobakterierna och därmed minska risken för algblomning.
  • Skuggplats och födoplats för fisk.
  • Skrattmåskoloni.
  • Häckningsplats för fåglar.
  • Erosionsskydd och vågbrytare.
  • Förgröning av urban vattenmiljö.
  • Rovdjurs avvisande barriär i sjöar vid får och kreatursbete.

Produktfakta

Öarna finns i två modeller

15 m2 rund fyra sektioner.

30 m2 rund sju sektioner.

Öarna ritas i CAD, så kund kan efter eget önskemål designa sin ö.