Bästa siktdjup på 30 år i Hönsan v 27

Kloster Vattenekologi AB har under två och ett halvt år arbetat med att lösa problemen med dåligt siktdjup och kraftiga blomningar av blågröna alger. Siktdjupet denna vecka har aldrig varit så här bra på 30 år och den ekologiska balansen i sjön, börjar nu att återställa sig till normal och frisk nivå. Sjön klassas nu som en klarvattensjö.