Välkommen till

Kloster Vattenekologi AB är ett företag som arbetar med tillverkning av flytande våtmarksöar.

Företaget utför sjörestaurering med en unik ekologisk sjörestaurerings metod som behandlar närings rika sjöar med  återkommande problem med algblomningar.

Företaget utför även våtmarksprojekteringar, från ansökningar till färdig våtmark.