Välkommen till Kloster Vattenekologi AB.

Flytande öar är ursprungligen tänkta som ett utrymmesbesparande alternativ till konventionella vassområden i förorenade vattensystem och avloppsreningsverk.

I många länder är öarna allmänt kända som sjö- och våtmarksbehandlingssystem, men även som förbättrare av fisk och vildfågelskapande livsmiljöer.

Effekter av flytande öar

Effekterna av föroreningar i våra vatten aktualiseras av näringsämnen, dessa avlägsnas med hjälp av flytande öar, och ger långsiktig algkontroll. I övergödda sjöar och dammar kan flytande öar bidra till att bryta den onda cirkeln av algdominans och möjliggöra att nedsänkta högre växter (makrofyter) kan re-etablera sig med hjälp av förbättrat siktdjup.

Systemet på de flytande öarna kan vara ganska komplex med olika växter och mikroorganismer som tar upp olika ämnen men det är ändå storleken på ön som är av största betydelse för dess effektivitet. Mer rötter ger en större yta för bakterierna att växa på och därför ett större näringsupptag.

Vi är den enda leverantören av denna typ av mycket effektiva flytande öar i Sverige.  Vi erbjuder det bredaste sortimentet av former och storlekar för alla behov, och en effektiv installationstjänst.

Storlekar på öar

Vår vanliga rektangulära flytande ö kan kopplas ihop på plats för att bilda kvadratiska eller rektangulära vassområden, eller till och med försiktigt svepande kurvor, av 10m2 till 2000 + m2, medan cirkulära öar av 4m, 5m, 6m, 8m och 12m diameter.

Alla våra flytande öar kan levereras med antibetesskydd, anpassade för att ta hänsyn till olika betestryck, i form av omkretsstängsel, eller så kallade Weldmeshburar, en typ av galvaniserad nätbur.